WORKSHOP 5. bis 7. April 2012

FREE WORKSHOP IN DRESDEN
5. – 7.04.2012

creation of sound with intergenerational media


Im Rahmen des Projektes „Generationenteppich“ veranstaltet „donnerstag“ gemeinsam mit riesa efau. Kultur Forum Dresden einen 3-tägigen Workshop, bei dem elektronische Soundquellen unterschiedlicher Technikgenerationen zusammen zu Musik verbunden werden.
Ständig werden neue elektronische Produkte auf den Markt geworfen, Hightech der „next generation“ – wie es im Sprachgebrauch häufig heißt. Ständig könnten neue Klangquellen entstehen, die allerdings mit ihrem unterschiedlichen Technikalter, neuen Standards und unterschiedlichen Schnittstellen oft das Problem der Kompatibilität aufwerfen. Doch Musiker_innen mit Lötkolben ist es möglich, Technikgenerationen zu verbinden, um gemeinsame Klänge zu erzeugen.

Drei Tage wird in Dresden im riesa efau daran gearbeitet die intergenerativen Sounds entstehen zu lassen, die dann am 07.04.2012 ab 20 Uhr präsentiert werden. Bis 14.03.2012 kann sich jede_r anmelden, die_der aus der Elbe-Labe-Region2 ist und die_der eine Begründung abliefert, warum er Generationen unterschiedlicher Technik verbinden will (da die Teilnehmer_innenzahl auf zehn begrenzt ist, behalten wir uns vor aus den Anmeldungen auszuwählen, sollten mehr als zehn Anmeldungen eingehen). Vorwissen ist nicht zwingend notwendig. Eigene elektronische Geräte können mitgebracht werden. Für Unterkunft und Verpflegung wird gesorgt sein. Übernachtungs- und Reisekosten können übernommen werden.


„donnerstag“ je platforma pro kreativní společenství, která se bude věnovat elektronickému zvuku v elektronickém světě. Tato tématika se bude měsíc co měsíc prohlubovat prostřednictvím přednášek a seminářů. Vše probíhá podle principů open source organizace Creative Commons – das verstehe ich nicht genau, kling aber komisch auf Tschechisch.
V rámci projektu „Koberec generací“ – hier würde ich das gar nicht übersetzen, einfach als „Generationenteppich“ lassen. pořádá „donnerstag“ společně s Riesa (nicht deklinieren!) efau Kultur Forum Dresden třídenní workshop, při kterém se spojí elektronické zvuky různých technologických generací a vznikne hudba.

Na trh přicházejí stále nové elektronické produkty, říká se vždy, že jde o high-tech „nové generace“. Neustále by tedy mohly vznikat nové zdroje zvuku, máme zde ale problém s kompatibilitou: různé stáří (různé generace) aparátů, nové normy a různá rozhraní. Hudebníci vyzbrojení páječkou jsou schopni spojit a kombinovat generace technologií a vykouzlit z přístrojů zvuky.
V Drážďanech v Riesa efau se bude tři dny pracovat na vytvoření mezigeneračních zvuků, které budou pak 7. dubna 2012 od 20 hodin prezentovány.
Do 14. března 2012 se může každý z regionu Elbe-Labe† přihlásit, přičemž je nutný koncept – vysvětlit motivaci (počet účastníků je omezen na deset, vyhrazujeme si právo výběru, přihlásí-li se více než deset lidí). Předchozí speciální znalosti nejsou nutné. Vlastní elektronická zařízení je možno přivést s sebou. Ubytování a stravování bude zajištěno. Ubytování a cestovní náklady mohou být uhrazeny.


“donnerstag” is a platform for a creative community with the purpose to pursue electronic sounds in an electronic world. The diverse topics in this area are deepened in oral presentations and workshops every month. Thereby, the overarching credo of the “open source of the creative common” prevails. In the framework of the project “Generationenteppich”, “donnerstag” organizes together with riesa efau Kultur Forum Dresden a three days enduring workshop, in which electronic origins of sound of different technical types will be aggregated to music. Constantly, new electronic products are entering the market, usually called “high tech products of the next generation”. New sound sources could arise permanently, but are often prevented by compatibility problems, because of different technical age, new standards and differing ports (gateways/ serial interfaces). However, musicians are able to combine different technical standards with modern tools to produce concerted sounds.

Three days will the participants be engaged to generate (create) intergenerational sounds, which will be presented on the 7th of November from 8 p.m. on. Everyone from the Elbe-Labe region† is invited to join the platform. However, a statement is needed (until 03/14/2011) , in which the participant shortly states why he/she wants to combine different generations of technology (because the number of participants is limited to ten, we reserve the right to choose between the applications, if there are more than ten applications). Previous knowledge is not necessary and you can bring along your own electronic devices. Accommodation* and food will be arranged – also with free Accommodation and travel costs.

One Response to “WORKSHOP 5. bis 7. April 2012”