3.11. – 5.11.2011 Workshop – creation of sound with intergenerational media

Im Rahmen des Projektes „Generationenteppich“ veranstaltet „donnerstag“ gemeinsam mit riesa efau. Kultur Forum Dresden einen 3-tägigen Workshop, bei dem elektronische Soundquellen unterschiedlicher Technikgenerationen zusammen zu Musik verbunden werden. Ständig werden neue elektronische Produkte auf den Markt geworfen. Ständig könnten neue Klangquellen entstehen, die allerdings mit ihrem unterschiedlichen Technikalter, neuen Standards und unterschiedlichen Schnittstellen oft das Problem der Kompatibilität aufwerfen. Doch Musiker_innen mit Lötkolben ist es möglich, Technikgenerationen zu verbinden, um gemeinsame Klänge zu erzeugen.

Drei Tage vom 3.11. bis zum 5.11. wird in Dresden im riesa efau daran gearbeitet die intergenerativen Sounds entstehen zu lassen, die dann am 5.11.2011 ab 21 Uhr präsentiert werden. Felix Krüger und Christian Pietzsch, beides Musiker von Lausanne (http://soundcloud.com/lausanne/tracks) werden den Workshop koordinieren und bei allen Löt- und Bastelarbeiten zur Seite stehen.

Bis 14.10.2011 kann sich jede_r anmelden, die_der aus der Elbe-Labe-Region http://www.euroregion-elbe-labe.eu/de/ ist und die_der eine Begründung abliefert, warum er Generationen unterschiedlicher Technik verbinden will (da die Teilnehmer_innenzahl auf zehn begrenzt ist, behalten wir uns vor aus den Anmeldungen auszuwählen, sollten mehr als zehn Anmeldungen eingehen). Vorwissen ist nicht zwingend notwendig. Eigene elektronische Geräte können mitgebracht werden. Für Unterkunft und Verpflegung wird gesorgt sein.

Für Gäste aus Tschechien: Übernachtungs- und Reisekosten können übernommen werden!


„donnerstag“ je platforma pro kreativní společenství, která se bude věnovat elektronickému zvuku v elektronickém světě. Tato tématika se bude měsíc co měsíc prohlubovat prostřednictvím přednášek a seminářů. Vše se děje podle principů open source organizace Creative Commons. V rámci projektu „Koberec generací“ pořádá „donnerstag“ společně s Riesou efau, kulturním fórem Drážďany, třídenní workshop, při kterém se spojí elektronické zdroje zvuku různých generací technologie a vznikne hudba. Na trh přicházejí stále nové elektronické produkty, říká se vždycky, že jde o high-tech „nové generace“. Neustále by tedy mohly vznikat nové zdroje zvuku, máme zde ale problém s kompatibilitou: různé stáří (různé generace) aparátů, nové normy a různá rozhraní. Hudebníci vyzbrojení páječkou jsou schopni spojit a kombinovat generace technologií a vykouzlit z přístrojů zvuky. V Drážďanech v Riesa efau se bude tři dny pracovat na vytvoření mezigeneračních zvuků, které budou pak 5. listopadu 2011 od 21 hodin. prezentovány.

Každý z regionu Labe-Labe se může přihlásit , přičemž je nutný koncept – vysvětlit, proč chce žadatel kombinovat různé generace technologií (počet účastníků je omezen na deset, vyhrazujeme si právo vybírat, přihlásí-li se více než deset lidí). Nějaké zvláštní znalosti nejsou nezbytně nutné. Vlastní elektronická zařízení můžete přinést. Ubytování a stravování bude zajištěno.

Pro hosty z České republiky: Ubytování a cestovní náklady mohou být uhrazeny!


“donnerstag” is a platform for a creative community with the purpose to pursue electronic sounds in an electronic world. The diverse topics in this area are deepened in oral presentations and workshops every month. Thereby, the overarching credo of the “open source of the creative common” prevails. In the framework of the project “Generationenteppich”, “donnerstag” organizes together with riesa efau Kultur Forum
Dresden a three days enduring workshop, in which electronic origins of sound of different technical types will be aggregated to music. Constantly, new electronic products are entering the market, usually called “high tech products of the next generation”. New sound sources could arise permanently, but are often prevented by compatibility problems, because of different technical age, new standards and differing
ports (gateways/ serial interfaces). However, musicians are able to combine different technical standards with modern tools to produce concerted sounds. Three days will the participants be engaged to generate (create) intergenerational sounds, which will be presented on the 5th of November from

9 p.m. on. Everyone from the Elbe-Labe region is invited to join the platform. However, a statement is needed (until 11/14/2011) , in which the participant shortly states why he/she wants to combine different generations of technology (because the number of participants is limited to ten, we reserve the right to choose between the applications, if there are more than ten applications). Previous knowledge is not necessary and you can bring along your own electronic devices. Accommodation and food will be arranged.

For guest from czech:  also with free Accommodation and travel costs!